Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Kunstværket AS samler inn og behandler personopplysninger.

Kunstværket AS har ikke et eget personvernombud da vi ikke er pålagt å ha dette, men de ansatte i Kunstværket AS vil overvåke etterlevelse av personvernforordningen og interne retningslinjer, samt gi råd om personvernkonsekvenser og være kontaktpunkt for de registrerte og tilsynet.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Kunstværket AS deler ikke personopplysninger med andre, eller bruker opplysningene til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen.

1 Personopplysninger

For å gjennomføre et kjøp på Kunstværket AS trenger vi navn, adresse, mobilnummer, e-post og land. Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse, holde deg oppdatert med ordrebevegelsene, samt kontakte deg dersom det skulle være behov i henhold til dine ordre. Hvis du velger å betale med Klarna samler Klarna inn personnummer for kredittgodkjenning, men Kunstværket AS lagrer ikke personnummer.

Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes etter 5 år hvis det ønskers.

Klarna

Denne butikken bruker Klarna som betalingspartner. Du kan lese deres personvernerklæring her.

1.1 Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som Kunstværket AS har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen.

Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

Du har rett til å få utlevert egne personopplysninger som du har gitt til Kunstværket AS, og vi vil sende opplysningene til deg via e-post med en fil hvor alle personopplysninger er kryptert.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

1.2 Arkivering av personopplysninger

Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år. For å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og salgsbetingelser, lagrer vi kjøpshistorikk i 5 år.

1.3 Sikring av personopplysninger

Kunstværket AS har rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av fysiske tiltak og tilgangsstyring, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

2 Betalingsløsninger

Av sikkerhetshensyn videresender vi IP-adressen vi mottar ordre fra til Nets og Klarna. I tillegg videresendes betalingsopplysninger som er: Navn, adresse, e-post og mobiltelefonnummer. Alle systemer som behandler personopplysninger knyttet til betaling av ordre er levert av tredjeparter som er godkjent for å behandle slike opplysninger.

2.1 Kortbetalinger

Kortnummer oppbevares ikke av Kunstværket AS. Det er ikke mulig for Kunstværket AS å se ditt kortnummer i noen av våre systemer etter gjennomført kjøp. Skulle det oppstå problemer med en kortbetaling vil dette behandles hos våre leverandører av betalingsløsninger.

Velger du kort som betalingsmetode vil betalingsopplysninger og kortopplysninger bli delt med vår betalingsleverandør for kort: Nets og Klarna. Betalings- og kortopplysninger blir kun brukt til å utføre en betaling.

3 Kasse – Point of Sales system

Kunstværket AS behandler persondata for butikker som selger sine produkter. Vi oversender persondata til kassen som er butikkenes system for levering og utsending av varer. Vi sender følgende persondata til Pckasse: navn, adresse, telefonnummer og epost. Dette overføres slik at butikken kan sende ut varer og ta kontakt hvis det er spesielle hendelser på ordren. Utveksling av data mellom Kunstværket AS og butikkens Pckasse er regulert av en databehandleravtale hvor Deltasoft AS er den behandlingsansvarlige.

4 Utlevering av varer

Kunstværket AS kan dele navn, adresse, e-post og mobiltelefonnummer med tredjeparts firma for transport av varer. Vi utleverer kun personopplysninger som er nødvendig for at de skal kunne levere varene til kunde og ta kontakt hvis det er nødvendig.

5 Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse. Formålet med informasjonskapsler er å gi nettbutikken grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering og personalisering. Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere. Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av websiden. Generell informasjon om bruk av informasjonskapslene finner du her.

5.1 Slik kan du unngå informasjonskapsler (Cookies)

Om du ønsker å unngå bruk av informasjonskapsler kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere disse. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at dersom du velger å utelukke informasjonskapsler, vil flere av funksjonene på Kunstværket AS ikke fungere.

5.2 Analyse

Med anonymiserte opplysninger mener vi opplysninger som ikke kan spores tilbake til en bruker eller en person. Formålet med dette er å samle inn statistikk som kan brukes for å videreutvikle og forbedre nettstedet. Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

5.3 Personopplysninger til tredjepart

Kunstværket AS vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for Kunstværket AS. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil Kunstværket AS bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå.

6 Endringer i erklæringen

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg via e-post.

7 Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om personopplysninger kan du kontakte Kunstværket AS på e-post. Ønsker du at Kunstværket AS retter eller sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av Kunstværket AS, så ta kontakt med oss på e-post.

Kunstværket AS
null, 1353 BÆRUMS VERK
galleri@kunstvaerket.no

Siste endret: 11.12.2018